περιήγηση Κατηγορία

Διαλέξεις

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης προωθεί τις γαλλικές επιστημονικές συνεισφορές και τις μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, σε συνεργασία με μεγάλα ελληνικά ιδρύματα, σχολεία, μουσεία και μέσω εκθέσεων, συνεδρίων, προβολών ντοκιμαντέρ.
Στρογγυλές τράπεζες, ημερίδες, σεμινάρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις: το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης οργανώνει τακτικά συζητήσεις ιδεών με την συμμετοχή πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων, συγγραφέων, εκδοτών και ιδρυμάτων, προκειμένου να αναδείξει τις ομοιότητες μεταξύ ελληνικών και γαλλικών προσεγγίσεων.