1686, εγκαίνια του Προξενείου της Γαλλίας στη Σαλονίκη

1686, εγκαίνια του Προξενείου της Γαλλίας στη Σαλονίκη

Η Γαλλία ήταν η πρώτη ξένη χώρα που ίδρυσε προξενείο στη Σαλονίκη¹ όταν, το 1686, ο Ζακ Γκλεζ, έμπορος από τη Μασσαλία, ανέλαβε να εντάξει αυτό το Ίδρυμα υπό τη διπλή εποπτεία του γαλλικού κράτους (Υφυπουργείο Ναυτικού) και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μασσαλίας.

Η ίδρυση προξενείων σε λιμάνια και πόλεις της Ανατολής², που εγκαινίασαν οι Ιταλοί από τα τέλη του Μεσαίωνα, είχε ως κύριο στόχο να διευκολυνθεί το ακμάζον θαλάσσιο εμπόριο στη Μεσόγειο. Έτσι, στις αρχές του 18ου αιώνα, πάνω από τα τρία τέταρτα των εβδομήντα ενός γαλλικών προξενικών αρχών, ανά τον κόσμο, βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, γεγονός που επέτρεψε στη Γαλλία να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Από το 1686, το Προξενείο της Γαλλίας προσαρμοζόταν διαρκώς. Άλλαξε χώρους εγκατάστασης αρκετές φορές, πέρασε από τη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης στην αντίστοιχη των Αθηνών (το 1913, όταν η Σαλονίκη είχε απελευθερωθεί από την Οθωμανική κυριαρχία) και διεύρυνε τις αρμοδιότητές του πέρα από τις εμπορικές συναλλαγές, για να καλύψει το σύνολο των σχέσεων – πολιτικών, διπλωματικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών – με την Βόρεια Ελλάδα, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των Γενικών Προξενείων που βρίσκονται εκτός πρωτευουσών.

¹ Αλλη ονομασία της Θεσσαλονίκης από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

² Λιμάνια και πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ευνοημένα από προνόμια στο πλαίσιο των Διομολογήσεων (διπλωματικών συμφωνιών μεταξύ της Οθωμανικής κυβέρνησης και των ξένων κυβερνήσεων).

 

Πηγή εικονογράφησης: Naukeurige Beschryving der Eilanden, in de Archipel der Middelantsche Zee

 

Μπορείτε να βρείτε τα Chroniques du jeudi στους ιστότοπούς μας: