ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ & ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (- 40%)

Στην υπηρεσία μεταφράσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται μεταφράσεις εγγράφων κάθε είδους από τα γαλλικά προς τα ελληνικά και αντιστρόφως. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μας, μας παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους των μεταφράσεων (-40%).
Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ.