Εργαστήρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Εργαστήρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο!

Κατόπιν αιτήματος των καθηγητών γαλλικής γλώσσας και της διεύθυνσής τους, σας προτείνουμε σχολικά εργαστήρια για να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν οι Έλληνες μαθητές με γαλλόφωνο καθηγητή.

Ασκήσεις σχετικές του επιπέδου γαλλικών της κάθε τάξης, σε συνεργασία με την υπεύθυνη καθηγήτρια γαλλικών του εκάστοτε σχολείου.

Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια 2018-2019 στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Συνεργασίας:Αθηνά Μίσσιος, Εσ. 115 – amissios@ift.gr