ΜΑΘΗΜΑΤΑ ιατρικής ορολογίας

Αντικείμενο
Προετοιμασία για τη συνέχιση των σπουδών ιατρικής σε μια γαλλόφωνη χώρα.
Χρήση της γαλλικής γλώσσας στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στο χώρο της ιατρικής.

Δεξιότητες – Στόχοι
Επικοινωνία με το νοσηλευτικό προσωπικό.
Ενημέρωση του ασθενούς και της οικογένειας του.
Διεξαγωγή μιας σωματικής εξέτασης, διατύπωση διάγνωσης, συνταγογράφηση θεραπείας.
Κατανόηση και σύνταξη ενός επαγγελματικού εγγράφου (αναφορά, υπηρεσιακό σημείωμα, παρατήρηση, αποτελέσματα εξέτασης) ή ενός ιατρικού άρθρου.
Εξοικείωση με την ιατρική ορολογία (γενική και ειδικότητας)
Κατανόηση του γαλλικού νοσοκομειακό και πανεπιστημιακού συστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε σπουδαστές και επαγγελματίες του ιατρικού και παραϊατρικού τομέα.

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες

Πρόγραμμα μαθημάτων :

Δευτέρα-Τετάρτη: 17.00-19.00
Διάρκεια : 4 εβδομάδες
Σύνολο : 16 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα : 175 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών :
2310821231 / (εσωτερικό 111) – Cours @ift.gr