ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ από 2.03.2019 έως 16.05.2019

Η γαλλική γλώσσα, ένα διαβατήριο για τον χώρο του δικαίου

Αντικείμενο
Χρήση της γαλλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, στις τρέχουσες καταστάσεις μιας επαγγελματικής δραστηριότητας στον χώρο της νομικής επιστήμης.

Δεξιότητες – στόχοι
Ανάγνωση και κατανόηση νομικών εγγράφων
Καταγραφή σημειώσεων και σύνταξη αναφορών
Συλλογή και διαβίβαση πληροφοριών
Επιτυχής διεκπεραίωση μιας διαπραγμάτευσης
Έκθεση επιχειρημάτων με σκοπό την πειθώ του ακροατή
Ανάπτυξη κειμένων με επιχειρηματολογία
Ανάπτυξη της ικανότητας αφομοίωσης των διαπολιτισμικών διαφορών

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές, ασκούμενους και επαγγελματίες που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν μαζι με γαλλόφωνους νομικούς ή / και πάνω σε νομικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί στα γαλλικά.

Προαπαιτούμενα
Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 ώρες την εβδομάδα
2 φορές από 2 ώρες,  Τρίτη και Πέμπτη 17.00-19.00
Διάρκεια : 8 εβδομάδες
Σύνολο : 32 ώρες
Δίδακτα : 384 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών :
2310821231 / (εσωτερικό 111) – Cours @ift.gr