ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ για θέματα της επικαιρότητας από 21.03.2019 έως 30.05.2019

Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να τελειοποιήσουν την ικανότητα έκφρασης στον προφορικό λόγο (απαιτούμενο επίπεδο γνώσης : Β2). Όσοι μετέχουν σε αυτά τα τμήματα
μαθαίνουν να γνωρίζουν καλύτερα και να καταλαβαίνουν τη Γαλλία και το γαλλόφωνο κόσμο μέσα από κείμενα που άπτονται της επικαιρότητας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
προφορά και την καλή άρθρωση.

Πρόγραμμα μαθημάτων: 2 ώρες την εβδομάδα
Πέμπτη από 17.00 έως 19.00
Σύνολο: 18 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα: 155 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σπουδών :
2310821231 / (εσωτερικό 111) – Cours @ift.gr