ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ: επίπεδα DELF A1 ή DELF A2

Από τις 22.01.2019 έως τις 9.05.2019

Πρόγραμμα μαθημάτων πρωί ή βράδυ: 
Τρίτη και Πέμπτη: 19:00-21:30 ή 10:00-12:30
Σύνολο : 70 ώρες διδασκαλίας
Δίδακτρα : 595 ευρώ + 30 ευρώ έξοδα εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε την υπηρεσία σπουδών : 2310821231 / 111